Добре дошли в сайта на Съвет по туризъм - Пловдив!

Съвет по туризъм - Пловдив

Адрес: 4000 гр. Пловдив
бул. "Кн. Мария Луиза" 31
Тел.: +359 888 909 960
Тел.: +359 894 321 401 
 

E-mail: tourismplovdiv@abv.bg 
www.tourismplovdiv.org
Новини

 Кратко описание на нашата дейност

Съвет по туризъм - Пловдив е сдружение с нестопанска цел, което провежда националната политика в туризма на място и подпомага развитието на туризма на местно и регионално равнище. Сдружението координира действията и защитава интересите на своите членове. Съвет по туризъм - Пловдив е учреден съгласно Закона за туризма и регистриран по Закона за лицата и семействата.

-Върховен орган на управление е Общото събрание.
-Оперативен орган на управление е Управителния съвет, избиран от Общото събрание.
-Контролен орган е Контролният съвет, избиран от Общото събрание.
-Сдружението се представлява от председател, избиран от Управителния съвет.
-Съветът по туризъм - Пловдив е член на Националния съвет по туризъм

Министерство на туризма
Община Пловдив
Стар град
ТИЦ Пловдив
БТК